Sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagarna, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är:

Dina rättigheter

kan du alltid utöva följande rättigheter:
· Information om dina lagrade uppgifter och deras behandling,
· Korrigering av felaktiga personuppgifter,
· Radering av dina lagrade uppgifter,
· Begränsning av databehandling, om vi ännu inte har rätt att radera dina uppgifter på grund av lagliga skyldigheter,
· Invändning mot att vi behandlar dina uppgifter och
· Dataportabilitet, om du har samtyckt till databehandling eller har ingått ett avtal med oss.
Om du har gett ditt samtycke kan du återkalla det när som helst med framtida effekt.
Du kan alltid kontakta behörig tillsynsmyndighet för klagomål. Din behöriga tillsynsmyndighet kommer att bero på var du bor, arbete eller påstådd överträdelse.

Syftet med databehandlingen av personuppgiftsansvarig och tredje part

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som uppges förekommer inte. Vi delar endast din personliga information med tredje part om:
· Du uttryckligen har lämnat ditt samtycke
· behandlingen är nödvändig för att ett kontrakt ska kunna slutas med dig,
· behandlingen är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet,
behandlingen är nödvändig för att skyddalegitima intressen och det inte finns någon anledning att tro att du har ett högre legitimt intresse för att uppgifterna inte ska delas.

Radering eller blockering av data

Vi följer principerna om dataundvikande och dataekonomi. Därför lagrar vi endast dina personuppgifter så länge som krävs för att uppnå de syften som nämns här eller enligt de olika lagringsperioder som föreskrivs i lag. När syftena inte längre finns eller perioden för att lagra uppgifterna har gått ut, kommer motsvarande uppgifter att rutinmässigt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser blockeras eller raderas.

allmän information när du besöker vår hemsida

När du öppnar vår hemsida registrerar en cookie automatiskt information av generell natur. Den här informationen (serverns loggfiler) innehåller till exempel typ av webbläsare, operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör och liknande. Från denna information kan inga slutsatser om din person dras.
Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt leverera innehållet på de webbsidor som begärts av dig och är obligatorisk när du använder internet. De behandlas särskilt för följande ändamål:
· Säkerställa en problemfri anslutning till webbplatsen,
· Säkerställa en smidig användning av vår hemsida,
· Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet såväl som
· för ytterligare administrativa ändamål.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse för de ovan nämnda syftet med datainsamlingen. Vi använder inte din information för att dra slutsatser om dig. Mottagaren av uppgifterna är endast den personuppgiftsansvarige och eventuellt personuppgiftsbiträdet.
Anonym information av detta slag kan utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår hemsida och den bakomliggande tekniken.

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade „cookies“. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplatsserver till din hårddisk. Detta ger oss automatiskt vissa uppgifter, till exempel IP-adress, webbläsare, operativsystem och din anslutning till Internet.
Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till en dator. Baserat på informationen i cookies kan vi underlätta navigeringen och möjliggöra en korrekt visning av våra webbplatser.
Under inga omständigheter ska de uppgifter som samlas in av oss vidarebefordras till tredje part, inte heller kommer en länk till dina personuppgifter att upprättas utan ditt samtycke.
Naturligtvis kan du även se vår hemsida utan cookies. Webbläsare ställs in regelbundet för att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst inaktivera användningen av cookies i inställningarna för din webbläsare. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att få reda på hur du ändrar dessa inställningar. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har inaktiverat användningen av cookies.

Nyhetsbrev

På grundval av ditt uttryckliga samtycke skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till din angivna e-postadress.
För mottagandet av nyhetsbrevet räcker det med att ange din e-postadress. När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev kommer de uppgifter du tillhandahåller endast att användas för detta ändamål. Prenumeranter kan också informeras via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (t.ex. ändringar i nyhetsbrevet eller tekniska villkor).
För en effektiv registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att verifiera att en ansökan faktiskt görs av ägaren av en e-postadress, använder vi „Double- in-in “ -proceduren. För detta ändamål registrerar vi beställningen av nyhetsbrevet, skickarett bekräftelsemail och registrerar mottagandet av det begärda svaret. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Uppgifterna kommer endast att användas för nyhetsbrevet och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.
Samtycket till lagring av dina personuppgifter och deras användning för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. Varje nyhetsbrev har en länk till detta. Dessutom kan du när som helst avregistrera dig från den här webbplatsen eller informera oss om din begäran via det kontaktalternativ som anges i slutet av detta sekretessmeddelande.

Kontakt

Om du har frågor av något slag kontakta oss via e-post eller kontaktformuläret och ge oss ditt samtycke för att upprätta kontakt. Detta kräver att du uppger en giltig e-postadress. Detta gör att din begäran kan skapas och att vi kan skicka efterföljande svar på densamma. Det är valfritt att ange ytterligare uppgifter. Informationen du lämnar kommer att lagras i syfte att behandla begäran och eventuella uppföljningsfrågor. När din begäran har slutförts taspersonuppgifterna automatiskt bort.

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (fortsättningsvis: Google). Google Analytics använder så kallade „cookies“, d.v.s. textfiler som är lagras på din dator och som tillåter en analys över hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google i den Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Syftet med databehandlingen är utvärdering av användningen av webbplatsen och sammanställning av rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Baserat på användningen av webbplatsen och Internet kommer andra relaterade tjänster att tillhandahållas. Behandlingen baseras på webbplatsens operatörs legitima intresse.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra lämplig inställning i din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra att cookien samlar in data (inklusive din IP-adress) som är relaterad till din användning av webbplatsen till Google samt behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin- program från följande länk och installera: Browser Add On för att inaktivera Google Analytics.
Dessutom kan du förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på den här länken som ett alternativ till webbläsartillägget. En opt- out-cookie installeras på din enhet. Detta förhindrar att Google Analytics samlar in uppgifter på denna webbplats och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien fortfarande är installerad i din webbläsare.

Användning av Script-bibliotek (Google Webfonts)

För att göra vårt webbläsarinnehåll korrekt och grafiskt tilltalande använder vi skriptbibliotek och fontbibliotek på denna webbplats, till exempel: Google webbfonter ( https://www.google.com/webfonts/ ). Googles webbfonter överförs till webbläsarens cache för att förhindra att flera laddas. Om webbläsaren inte stöder Google Web-fonter eller förbjuder åtkomst visas innehållet i en standardfont.
Anrop från skriptbibliotek eller typsnittsbibliotek utlöser automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt – men för närvarande oklart huruvida och i så fall för vilka ändamål – att operatörer av sådana bibliotek samlar in data.
Sekretesspolicy för biblioteksoperatören Google finns här: https://www.google.com/policies/privacy/

Användning av Adobe Typekit

Vi använder Adobe Typekit för den visuella utformningen av vår hemsida. Typekit är en tjänst från Adobe Systems Software Ireland Ltd. vilket ger oss tillgång till ett typsnittbibliotek. För att integrera de typsnitt vi använder behöver din webbläsare ansluta till en Adobe-server i USA och ladda ner det typsnitt som behövs på vår webbplats. Adobe tar emot den informationom din IP-adress som anropades från vår webbplats. Mer information om Adobe Typekit finns i Adobe: s sekretesspolicy, som finns här: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Användning av Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information. När Google Maps används samlar Google också in, behandlar och använder information om hur besökare använder kartfunktionerna. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretessmeddelande. Där kan du också ändra dina personliga integritetsinställningar för andra privata ändamål.
För detaljerad information om hantering av dina uppgifter relaterade till Googles produkter, klicka här.

Inbäddade YouTube-videor

På några av våra webbplatser lägger vi in Youtube-videor. Plugin-programmen som används drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-plugin ansluter den till Youtube-servrar. Youtube informeras därmed om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt Youtube-konto kan Youtube följa ditt surfbeteende. Detta kan förhindras genom att i förväg logga ut från ditt Youtube- konto.
Om en Youtube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarbeteende.
Den som har inaktiverat lagring av cookies med Google Ad-programmet behöver inte heller oroa sig för sådana cookies när de tittar på YouTube-videoklipp. Youtube lagrar emellertid icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.
För mer information om dataskydd gällande „Youtube“, se leverantörens sekretessspolicy på: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

Ändring av vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy för att uppfylla de senaste lagkraven eller för att anpassa vår sekretesspolicy, till exempel vid införandet av nya tjänster. besök kommerden nya sekretesspolicyn att gälla.

Frågor till dataskyddsombud

Om du har några frågor om integritet, kontakta oss via e-post eller kontakta direkt den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation: